Can You Feel It Bag

Can You Feel It Bag
Brand: OHKOREABEAUTY
Product Code: Can You Feel It Bag
HK$328.00
Qty: Add to Cart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大方百搭多用途啡色細袋

可斜咩,可上肩,也可當胸包和腰包的設計!

是非常實用的一款!

皮質非常好, 硬皮不會變形

啡色也是秋冬最百搭的顏色~